"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie" Mt 7,12sobota, 25 lutego 2017

Dzień Myśli Braterskiej - relacja

Czuwaj!
25 lutego w sobotnie popołudnie 150 druhen i druhów ze szczepów okręgów: opolskiego i śląskiego zgromadziło się w sali Krapkowickiego Domu Kultury, aby wspólnie świętować Dzień Myśli Braterskiej. Organizatorem i gospodarzem dzisiejszego spotkania był 15 Szczep RR z Krapkowic. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Pana Andrzeja Kasiury - Burmistrza Krapkowic, Pana Romana Chmielewskiego - Pastora KBwCh Centrum Chrześcijańskie "Tylko Jezus", dh Romana Kitłowskiego - Komendanta Okręgu Śląskiego, hm. Piotra Kuriaty - Komendanta Okręgu Opolskiego oraz Komendantów Szczepów:
- pwd. Jarosław Fandrejewski (Szczep nr 26 z Raciborza)
- dh Piotr Muszer (Szczep nr 32 z Katowic)
- dh Adam Zych (Szczep na 40 z Tychów)
- dh​ Mariusz Michalski (Szczep nr 44 z Ustronia)
Oficjalną część naszej uroczystości rozpoczęli Komendanci oraz Instruktorzy zapalając świece i przypominając skautom prawo Royal Rangers.
Niejednej druhnie i druhowi zakręciła się łezka w oku, gdy oglądaliśmy prezentacje i wspominaliśmy czas spędzony na zbiórkach, biwakach czy obozach. Drużyna Dzielnych Tygrysków z Krapkowic przygotowała krótkie przedstawienie pt. "Ołówek" na podstawie Listu do Galatów: "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu." (Gal. 5,22-23 Biblia Warszawska)
Czekało nas też zadanie do wykonania i krótka wyprawa w miasto, na poszukiwanie przygody, a potem... był czas na poczęstunek, rozmowy, śpiewogranie i zabawy ruchowe przy muzyce.
Nasz szczep otrzymał statuetkę braterstwa, którą Komendant pwd. Robert Mazurek przekaże kolejnemu szczepowi na święcie przyjaźni i braterstwa w przyszłym roku.
Szybko minął czas wspólnych zabaw i trzeba się rozstać, już iskra przyjaźni ruszyła w krąg, a w uszach brzmią słowa założyciela i twórcy skautingu gen. Roberta Baden-Powella:
"Skauci są dziećmi wolnych przestrzeni, a skauting to braterstwo w służbie i świeże powietrze"
Ale nie martwcie się, zobaczymy się niebawem, a na pewno za rok.
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy drobne upominki na pamiątkę naszego spotkania z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Krapkowic za udostępnienie sali w KDK, a rodzicom za pyszne ciasto.


hm. Barbara Mikulska (wolontariusz AMP)


sobota, 4 lutego 2017

Budujemy iglo


Dzikie Koty i Listopisarz

Czuwaj.
Za nami kolejna zbiórka – tym razem zaplanowałyśmy oglądanie filmu z małym poczęstunkiem. Na tapetę wzięłyśmy „Listopisarza”, film z przesłaniem ewangelizacyjnym: Bóg w serce każdej z nas włożył dar, dzięki któremu możemy wnieść radość w życie innych. Musimy tylko odkryć go w sobie, a zachętą niech będą słowa z listu do Filipian 2.4: "Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!"
Po projekcji filmu dh. Basia dała świadectwo o tym, jak otrzymywała listy, zapewniające m. in. o Bożej miłości. Do dziś ciepło je wspomina - i tak zaczęła się przygoda życia z Chrystusem, która trwa do dzisiaj.
Serdecznie pozdrawiamy nieobecne druhny: Zuzię, Natalkę, Ewę, Olę, Darię i Martę.
Zadanie międzyzbiórkowe: napisz pokrzepiający list do chorego dziecka.

dh Kasia Pokuta


Dzielne Tygrysy i gry

Czuwaj!
4 lutego zbiórka minęła Dzielnym Tygryskom pod hasłem: „Wspólne gry - dążenie do wygranej, jako nagrody – odzwierciedleniem sięgania po nagrodę u Boga w niebie". Towarzyszyły nam słowa z listu do Filipian 3.13: ”Bracia ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym co za mną, a wytężając siły ku temu co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie".
Każda z nas przyniosła swoją ulubioną grę planszową, mogłyśmy podzielić się na mniejsze grupki i poznać nawzajem swoje gry. Oczywiście nie obyło się bez wspólnej gry, było mnóstwo radości i emocji. Jednym z elementów zbiórki było to, że mogłyśmy w grupkach opracować swoją własną grę i ustalić do niej zasady.
W trakcie zbiórki odbyła się próba do naszego przedstawienia o ołówku. Nie będziemy się tutaj specjalnie rozpisywać w tym temacie, ponieważ całość przedstawienia każdy będzie mógł poznać w Dniu Myśli Braterskiej. Póki co niech to zostanie naszą tajemnicą.


dh Iwona Królikowska