Złota Zasada

"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie" Mt 7,12

sobota, 22 października 2011

Zadanie między zbiórkowe

Zrób z pomocą rodzica łuk i strzałę z drewna i przynieś na kolejny raz. Odbędzie się konkurs strzelania z łuku w dal. Dla najlepszego nagroda!


Powodzenia! dh Wojtek