Złota Zasada

"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie" Mt 7,12

wtorek, 19 lutego 2013

Dzień Myśli Braterskiej

Dzień 22 lutego jest szczególnym dniem dla skautów na całym świecie. W tym dniu urodził się Robert Baden - Powell, założyciel skautingu i Naczelny Skaut Świata. W ten dzień skauci myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki oraz spotykają się przy ognisku. Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

Zapraszamy wszystkich skautów na obchody tego święta,
22 luty, godz. 18.30, ul. Sady 1.
Prosimy wszystkich o ubranie mundurów.

Kadra Szczepu 15 RRP