Złota Zasada

"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie" Mt 7,12

sobota, 20 kwietnia 2013

Elementy samarytanki

Zbiórkę rozpoczęliśmy od krótkiej musztry. Młode Wilki przypomniały sobie jak się wykonuje przejście z szeregu w dwuszereg i z powrotem. Następnie podzieliliśmy drużynę  na dwa zespoły i udaliśmy się do pobliskiego lasku. Oba zespoły miały za zadanie przy pomocy sznurka, piłki do drewna oraz przygotowanego przez siebie drewna wykonać nosze do transportu rannego, a następnie wypróbować je na własnej "skórze". Drużyna wykonała to zadanie, choć chłopcy z jednego zespołu bardziej się do tego zaangażowali. Spotkanie zakończyliśmy poselstwem, które przygotował dh Grzegorz. Porozmawialiśmy także z drużyną na temat zachowania na zbiórkach.

Autor: dh Władek Gomółka