Złota Zasada

"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie" Mt 7,12

sobota, 19 września 2015

Szare Wilki na Zwiadowców

Czuwaj!
Dzisiejsza zbiórka w drużynie Szarych Wilków była wyjątkowa. Rozpoczęła się musztrą oraz modlitwą za kraj i Royal Rangers. Druhowie zdobywali sprawność patriota, w ramach której opowiadali historię flagi i godła polskiego, odśpiewany został hymn narodowy "Mazurek Dąbrowskiego". Każdy ze skautów opowiedział o wybranym przez siebie oraz ważnym dla Polski historycznym wydarzeniu (Odsiecz Wiedeńska, Bitwa pod Grunwaldem, Cud nad Wisłą, Obrona Westerplatte itp.), następnie przedstawili postacie wszystkich polskich noblistów. Drużynowy Przemek mówił poselstwo o fladze oznaczającej przynależność do danego kraju – o tym, że żołnierze rozpoznają innych po naszywkach, natomiast ludzie mają rozpoznawać nas po naszych czynach, zgodnie ze słowami Jezusa z ewangelii Łukasza 6,43-45. Gość honorowy – komendant naszego szczepu odczytał rozkaz i przyznał sprawności, które zostały zdobyte przez skautów w ciągu roku. Najbardziej uroczystym momentem zbiórki, który na długo zapadnie w naszych sercach, to chwila symbolicznego przejścia druhów pod łuną ognia z rozpalonych pochodni z Odkrywców do Zwiadowców. Gratulujemy.


Autor dh Katarzyna Pokuta