Złota Zasada

"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie" Mt 7,12

sobota, 22 kwietnia 2017

Szare Wilki zdobywają sprawności "Bezpieczeństwo" i "Przyroda"

Czuwaj!
Na sobotniej zbiórce drużyna Szarych Wilków kontynuowała zdobywanie sprawności "Przyrodnik" i "Bezpieczeństwo".
Najpierw odwiedziliśmy opolskie ZOO - największe zainteresowanie oczywiście wzbudziły zwierzęta drapieżne i jadowite pająki. Zadaniem międzyzbiórkowym skautów jest zapamiętanie, jak ogród wygląda wiosną. Następna wizyta w ZOO planowana jest na jesień. Druhowie będą mieli za zadanie opowiedzieć, co zmieniło się między tymi wizytami.
Kolejnym etapem zbiórki były odwiedziny w opolskiej straży pożarnej. Strażacy opowiadali nam o swojej pracy. Mogliśmy wsiąść do wozu strażackiego, ubrać strój strażaka wraz z hełmem i butlą tlenową. Na końcu zbiórki dh Waldek powiedział poselstwo o tym, że Bóg pomaga nam gasić nasze złe emocje, ale to od nas zależy, czy z Jego oferty skorzystamy, czy nie.
W Mądrości Syracha 15, 15 - 16 możemy przeczytać: "Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę".


dh Waldemar Pokuta