Złota Zasada

"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie" Mt 7,12

Kadra